Sankcja Kredytu Darmowego

Zdjęcia


UWAGA
Kredyt konsumencki to ten który zaciąga osoba fizyczna (nie jako przedsiębiorca) w kwocie nie przekraczającej 255 tys. zł i który to kredyt nie jest kredytem hipotecznym.
Często przedsiębiorcy zaciągają kredyt na firmę i na siebie jako osobę fizyczną - różnica de facto w nagłówku pierwszej strony umowy kredytu np. Jan Kowalski zam., pesel (i to jest konsumencki) lub Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą ...,nip... (to jest firmowy).
Istotne, że jeśli w takim kredycie wystąpi choćby 1 takie naruszenie to wtedy sąd może zastosować sankcję kredytu darmowego.
Czym więc jest ta sankcja?
Jeżeli sąd uzna, że mamy do czynienia z tym naruszeniem to wtedy nakłada na pożyczkodawcę sankcje w postaci zwrotu wszystkich kosztów jakie poniósł konsument związanych z udzieleniem tej pożyczki. To oznacza, że w wyniku takiego procesu Klient otrzymuje określoną wartość + przyszła korzyść w postaci spłaty już tylko samego kapitału zgodnie z harmonogramem.
Jakie kredyty się kwalifikują?
Aktywne - czyli te które zostały zaciągnięte jakiś czas temu i cały czas są spłacane.
Zamknięte - w wyniku zakończenia umowy lub wcześniejszej spłaty(np. przez konsolidację) ale nie dalej jak 12 miesięcy temu
UWAGA
Sankcja Kredytu Darmowego to nie unieważnienie umowy. Proces ten mylnie jest porównywany do postępowań frankowych i ich skutków.
Proces
Pobieramy BIK prywatny Klienta aby stwierdzić które umowy prawdopodobnie będą się kwalifikowały do postępowania
Po otrzymaniu BIK prosimy o przesłanie skanów umowy kredytów które w dacie zaciągnięcia przekraczały kwotę 20 tys. zł.
Po otrzymaniu umowy przekazujemy do naszej kancelarii w celu dokonania analizy oraz wyliczenia wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS) oraz wyliczenia korzyści na przyszłość jakie osiągnie Klient
Przedstawienie oferty i tu mamy do wyboru 2 opcje
Opcja 1
20/80 - Klient sam opłaca sobie koszty postępowania zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości o kosztach zastępstwa procesowego(zazwyczaj 3,6 tys. z) + koszty sądowe(nie więcej jak 1 tys. zł), ponosi też ryzyko poniesienia kosztów zastępstwa drugiej strony . W wyniku wygranej koszty te są mu zwracane(przez stronę przegraną czyli bank) a kancelaria pobiera wynagrodzenie w wysokości 20% wartości zasądzonej kwoty.
telefon +48 798 201 032
https://kontakt2.pl.tl/


Autor: Andrzej Frontczak

Telefon:

E-mail:

Dodano: 24.11.2022, godz. 12:34

Ważne do: 01.12.2022

Wyświetleń: 37

ID: #111476

Edytuj